Tel: 040 425 150 | 070 481 394

Kupi zdaj, plačaj kasneje

14 dnevno vračilo denarja

SheuBRAND d.o.o., Gozdna pot 1d, 1370 Logatec

OBRAZEC Z INFORMACIJAMI V ZVEZI Z UVELJAVLJANJEM PRAVICE POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE

PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe za prodajo sistema za pripravo čiste in zdrave pitne vode COWAY. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik. Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje SheuBRAND d.o.o., Gozdna pot 1d, 1370 Logatec (tel: 070/481-394, email: info@zdravavoda.si) o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe (s pismom poslanim po pošti ali elektronski pošti). V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec, ki se nahaja na internetni strani podjetja.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe. V skladu z 37. členom Zakona o varstvu potrošnikov ima stranka pravico do uveljavljanja stvarne napake.

Napaka je stvarna:

1.če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;

2.če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

3.če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

4.če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

UČINKI ODSTOPA OD POGODBE

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila. Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače, v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov. Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Če je potrošnik prejel blago v zvezi s pogodbo:

-Potrošnik blago vrne fizično ali po pošti na sedež podjetja SheuBRAND d.o.o., Gozdna pot 1d, 1370 Logatec, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka.

-Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik.

-Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

Coway: voda s čistim okusom

Shoefresh Slovenija
SheuBRAND d.o.o.
Gozdna pot 1d
1370 Logatec

040 425 150
070 481 394
info@zdravavoda.si

Copyright © zdravavoda 2020  |  Pogoji in določila  |  Piškotki
WQA GOLD SEAL – zlati znak odličnosti

Certifikat je zanesljivo zagotovilo za kakovost izdelkov, trajnost in varnost za vas, potrošnika. Sistemi, ki prikazujejo zlati pečat, potrošnikom kažejo, da so sistemi za čiščenje vode strogo testirani in izpolnjujejo stroge industrijske standarde.