Kupi zdaj, plačaj kasneje

14 dnevno vračilo denarja

Vodovodni sistemi

Vodovodni sistemi Stara in dotrajana komunalna infrastruktura je eden od pomembnih vzrokov za različno onesnaženje voda – problematika tako kanalizacijskih sistemov kot…

Preberi več »

Stanje voda v Sloveniji

 Velja splošno prepričanje, da imamo v Sloveniji dobro vodo. Seveda ustreza zahtevam Pravilnika o pitni vodi (mikrobiološki, kemijski, indikatorski parametri), ne pa vedno.

Število prebivalstva narašča, potrebe po vodi se večajo, razpoložljiva količina pitne vode pa je zaradi negospodarne rabe in podnebnih sprememb vedno manjša. Številne študije ugotavljajo, da se kažejo potrebe po večjem varstvu vodnih virov in boljši regulaciji izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo.

Kmetijstvo in industrija doprineseta velik delež k okoljskemu onesnaženju. Prav tako skozi zadnja leta prihajajo na površje številne pomanjkljivosti določenih objektov, ki bi po zakonodaji morali biti podvrženi strožji regulativi, kot se potem izkaže v realnosti – spomnimo se Kemisa, grozljive okoljske katastrofe z zaenkrat še neznanimi posledicami za okolje, ki bodo imele določen vpliv tudi na zdravje ljudi, ter mnogi drugi.

Povezave na članke:

Kateri so najbolj onesnaženi vodovodni sistemi v Sloveniji in seznam inšpekcijskih odločb oporečnih vodovodov: https://podcrto.si/analiza-kateri-so-najbolj-zdravstveno-oporecni-vodovodi-v-sloveniji/

Kateri vodovodi so stalno fekalno onesnaženi: https://podcrto.si/nevarna-voda-kateri-vodovodi-ogrozajo-zdravje-ljudi-in-zakaj/

Stanje voda v Celjski kotlini: https://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5c2a016f38a22/uzitno-s-kanckom-pesticidov

Coway: voda s čistim okusom

Copyright © zdravavoda 2020  |  Pogoji in določila  |  Piškotki