Kupi zdaj, plačaj kasneje

14 dnevno vračilo denarja

Vodovodni sistemi

Vodovodni sistemi Stara in dotrajana komunalna infrastruktura je eden od pomembnih vzrokov za različno onesnaženje voda – problematika tako kanalizacijskih sistemov kot…

Preberi več »

Vodovodni sistemi

Stara in dotrajana komunalna infrastruktura je eden od pomembnih vzrokov za različno onesnaženje voda – problematika tako kanalizacijskih sistemov kot vodovodnih sistemov.

Vir:  https://www.gzs.si/Portals/SN-informacije-Pomoc/Vsebine/GG/2019/2019-marec-april/64-67-V%20vodovodne%20sisteme%20bo%20treba.pdf

 

Problem pa ne nastane samo na pomanjkljivi kakovosti vode ampak tudi na nepotrebnih izgubah vode! Po podatkih NUV (načrt upravljanja voda), se v vodovodnem sistemu v povprečju izgubi 25% vse načrpane vode … nekatere ocene izgub so celo še višje!

 

Dr. Jože Panjan z oddelka za okoljsko inženirstvo na ljubljanski Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo pravi, da imamo v Sloveniji v svetovnem merilu sicer zelo kakovostno komunalno infrastrukturo, ki pa je predvsem pri oskrbi s pitno vodo precej dotrajana in je/bo potrebna obnove.

Problem pri tem je, da so to zahtevni projekti in tudi zelo dragi!

Vir: http://www.pf.uni-lj.si/media/odgovornost.drzave.zagotavljati.pravico.do.ciste.pitne.vode.pdf; stran 100

https://gradbenistvo.finance.si/8358890?cctest&

 

Dr. Albin Rakar s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo je prepričan, da je stanje katere od gospodarskih javnih struktur tako slabo, da je treba premajhno vlaganje vanjo opredeliti kot razvojni problem na ravni države! Z njim se strinjajo tudi strokovnjaki na Ministrstvu za okolje in prostor, za katero je leta 2011 opravil raziskavo o prispevku k trajnostnem razvoju. Osredotočil se je na področje komunalne infrastrukture in ugotovil, da ima vodovodni sistem zaradi starosti in neustreznega vzdrževanja »enormno visoke izgube«.

V slovenskih mestih se zgodijo v povprečju 3 lomi vodovodni cevi na dan in v treh četrtinah je krivo dotrajano omrežje! Po njegovi oceni bi morali v državi v naslednjih desetih letih investirati miljardo evrov, pa še to so zgolj sredstva, potrebna za vzdrževanje trenutnega stanja oz preprečitve nadaljnjega slabšanja situacije.

Vir:

https://www.mladina.si/154117/nujne-milijarde/

http://www.pf.uni-lj.si/media/odgovornost.drzave.zagotavljati.pravico.do.ciste.pitne.vode.pdf

 

Če je danes stanje vodovodne infrastrukture takšno, moramo misliti na prihodnost in kakšno bo stanje takrat… zavedati se moramo dolgoročnega strateškega pomena vodnega vira in eksistencialnega pomena pitne vode za človeka.

Slovenska vodovodna infrastruktura je stara / se stara, vplivi vedno bolj onesnaženega okolja pa se poznajo tudi na kakovosti vode.

Coway: voda s čistim okusom

Copyright © zdravavoda 2020  |  Pogoji in določila  |  Piškotki